9. 5. 2024, Košice

Všetkým účastníkom nášho behu v roku 2024 ďakujeme!

Bolo nás 2 004 a spolu s generálnym partnerom Východoslovenskou energetikou sme pre Centrum včasnej intervencie Košice.

vybehali v uliciach Košíc krásnu sumu

12 206 EUR

VYHRÁVA JEDEN, POMÁHA KAŽDÝ

VSE CITY RUN je originálnym konceptom charitatívnych behov v centrách miest východného Slovenska. Prvý štartový výstrel zaznel v roku 2008 v Košiciach a dnes sa toto podujatie radí medzi najväčšie svojho druhu na Slovensku. Aktívne sa ho zúčastnilo už viac ako 44 000 bežcov v 7 mestách a hodnota doterajšej charitatívnej pomoci dosiahla už sumu takmer 165 000 EUR. Do projektu sa každoročne zapájajú deti, seniori, amatérski športovci, športové kluby, študenti i známe osobnosti. Štartovné z nesúťažného 4 km behu je každoročne v plnej výške venované v prospech vybraného obdarovaného subjektu. K výťažku zo štartovného sa pripočíta aj finančný dar od generálneho partnera – Východoslovenskej energetiky, a. s., ktorá pri tomto projekte stojí od jeho vzniku. 

VSE CITY RUN 2008 - 2024

  • viac ako 46 000 účastníkov
  • 606 384 ubehnutých kilometrov
  • 176 415 € darovaných na charitatívne účely
  • 26 podporených neziskových organizácii a projektov

DOPOSIAĽ SME POMOHLI

ČO NA VÁS ČAKÁ

PROPOZÍCIE
A PODMIENKY ÚČASTI

Organizátor

Progress Promotion Košice, s.r.o v spolupráci s Maratónskym klubom Košice a spoluorganizátormi pre jednotlivé špecifické oblasti zaistenia priebehu podujatia.

Termín a miesto konania

9. máj 2024, Košice

Trať

4 km, Košice

MAPA TRATE

Štartovné / dar

Štartovné je v plnej výške určené na podporu charitatívneho projektu

Deti, študenti, dôchodcovia a ZŤP osoby: 3 EUR

Dospelí: 5 EUR

Každý účastník môže tento štartovný príspevok ľubovoľne navýšiť.
Štartovné/charitatívny dar je možné uhradiť iba v hotovosti v deň konania behu pri vydávaní štartových čísel od 14:00.

Registrácia

Registrácia prebieha online na webe podujatia alebo priamo na mieste v deň konania VSE City Run pri vydávaní štartových čísel od 14:00.

REGISTRÁCIA

Hromadná prihláška

Organizované kolektívy (školy, športové kluby, firmy a pod…) môžu využiť na registráciu aj hromadnú prihlášku. Má formu online Google formulára a je prístupná na webovej stránke podujatia. Spôsob a čas vydávania štartových čísel pre takéto kolektívy môže byť určený po dohode aj inak.

HROMADNÁ PRIHLÁŠKA

Vekový limit

Vekový limit nie je stanovený, avšak účastníci mladší ako 12 rokov musia štartovať v sprievode dospelej osoby.

Štart

16:30 – Prechádzka VSE City Run

17:00 – VSE City Run

Účastníci Prechádzky VSE City Run sa môžu so svojim štartovým číslom zúčastniť aj hlavného behu o 17:00.

Vyhodnotenie

VSE City Run je nesúťažný charitatívny beh bez čipového merania a výsledkovej listiny. Symbolické ocenenia získa iba prvý muž a prvá žena v cieli.

Tombola

Všetci zaregistrovaní účastníci budú zaradení do zlosovania o vecné ceny v záverečnej tombole  podujatia.

Obdarovaný subjekt v roku 2024

Centrum včasnej intervencie Košice je nezisková organizácia pôsobiaca v Košickom kraji. Svojimi aktivitami sa snaží zabezpečiť všetkým deťom vo veku 0-7 rokov kvalitnú podporu vo vývine, pričom osobitý dôraz kladie na podporu vývinu detí so zdravotným znevýhodnením.

Pre rodiny detí so zdravotným znevýhodnením poskytuje sociálnu službu – službu včasnej intervencie. Cieľom včasnej intervencie je prostredníctvom odborného poradenstva realizovaného v domácom prostredí rodiny, prispievať k zníženiu rozdielov medzi dieťaťom so zdravotným znevýhodnením a jeho bežnými rovesníkmi. Zároveň je snahou odborníkov umožniť aj dieťaťu so zdravotným znevýhodnením pripraviť sa na plnohodnotné začlenenie do rovesníckeho kolektívu.

> cvikosice.sk < 

Účel vyzbieraných finančných prostriedkov

Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na výstavbu inkluzívneho detského ihriska. Ihrisko bude k dispozícii všetkým deťom, ktorým Centrum včasnej intervencie  Košice, n.o. poskytuje svoju starostlivosť.

 

Centrum včasnej intervencie  Košice, n.o.

Centrum včasnej intervencie Košice, n.o.
Centrum včasnej intervencie Košice, n.o.
Centrum včasnej intervencie Košice, n.o.

PROGRAM VSE CITY RUN 2024

14:00 I Otvorenie registrácie

16:00 I Jazerské mažoretky

16:15 I Tanečná show ASC Cheerleaders

16:30 I Štart VSE City Run – kategória Prechádzka

16:40 I Prezentácia osobností, rozhovory

16:45 I Rozcvička s Addiction Club

17:00 I Štart VSE City Run – kategória Bežci

17:15 I Dobeh prvých bežcov

17:40 I Dekorovanie víťazov na pódiu

17:45 I Vítanie posledných účastníkov v cieli

17:45 I Tanečná show ASC Cheerleaders

17:50 I Odovzdanie charitatívneho daru pre Centrum včasnej intervencie Košice

17:55 I Tombola pre všetkých účastníkov VSE City Run

GENERÁLNY PARTNER

VSE

ORGANIZÁTORI

Progress Promotion Kosice
Maratonsky Klub Kosice

PARTNERI

Kosice

Mesto Košice podporilo podujatie z Fondu športových aktivít
v roku 2023 sumou 1 600 Eur
.

Medzinarodny Maraton Mieru

SPOLUORGANIZÁTOR

Apolis

VSE CITY RUN je súčasťou celoročného športového programu Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach.

Kontakt

Progress Promotion Košice, s r.o.
Žriedlová 30
04001 Košice
progress@progress.sk

0907 496 952