12. 5. 2022, Košice

VYHRÁVA JEDEN, POMÁHA KAŽDÝ

VSE CITY RUN je originálnym konceptom charitatívnych behov v centrách miest východného Slovenska. Prvý štartový výstrel zaznel v roku 2008 v Košiciach a dnes sa radí medzi najväčšie charitatívno – športové eventy na Slovensku. Aktívne sa ho zúčastnilo už 40 180 bežcov v 7 mestách a hodnota charitatívnej pomoci v roku 2021 dosiahla sumu takmer 150 000 EUR. Do projektu sa každoročne zapájajú deti, seniori, amatérski športovci, športové kluby, študenti i známe osobnosti. Štartovné z nesúťažného 4 km behu je každoročne v plnej výške venované v prospech vybraného obdarovaného subjektu. K výťažku zo štartovného sa pripočíta aj finančný dar od generálneho partnera – Východoslovenskej energetiky, a. s., ktorá pri tomto projekte stojí od jeho vzniku. Podujatie okrem behu a charitatívnej pomoci prináša aj atraktívny sprievodný program, hudbu a záverečnú tombolu.

VSE CITY RUN 2008 - 2021

  • 40 180 účastníkov
  • 591 334 ubehnutých kilometrov
  • 147 967 € darovaných na charitatívne účely
  • 23 podporených neziskových organizácii a projektov

POZRI KADIAĽ BEŽÍME

DOPOSIAĽ SME POMOHLI

ČO NA VÁS ČAKÁ

PROPOZÍCIE
A PODMIENKY ÚČASTI

Organizátor

Progress Promotion Košice, s.r.o v spolupráci s Maratónskym klubom Košice a spoluorganizátormi pre jednotlivé špecifické oblasti zaistenia priebehu podujatia.

Termín a miesto konania
  1. máj 2022, Košice
Trať

4,2 km, Košice

MAPA TRATE

Štartovné / dar

Štartovné v podobe charitatívneho daru je v plnej výške určené na podporu a pomoc Špeciálnej materskej škole na Ľudovej ulici v Košiciach.

Deti, študenti, dôchodcovia a ZŤP osoby: 3 EUR

Dospelí: 5 EUR

Každý účastník môže tento štartovný príspevoka dar ľubovoľne navýšiť.

Toto charitatívne štartovné sa uhrádza v hotovosti pri preberaní štartových čísel.

V prípade skupinovej prihlášky, väčšieho kolektívu alebo vyššieho daru je možné po dohode toto štartovné uhradiť formou darovacej zmluvy.

Registrácia

Registrácia prebieha online na webe podujatia alebo priamo na mieste v deň konania VSE City Run pri vydávaní štartových čísel od 14:00.

REGISTRÁCIA

Hromadná prihláška

Organizované kolektívy (školy, športové kluby, firmy a pod…) môžu využiť na registráciu aj hromadnú prihlášku. Má formu online Google formulára a je prístupná na webovej stránke podujatia. Spôsob a čas vydávania štartových čísel pre takéto kolektívy môže byť určený po dohode aj inak.

HROMADNÁ PRIHLÁŠKA

Vekový limit

Vekový limit nie je stanovený, avšak účastníci mladší ako 12 rokov musia štartovať v sprievode dospelej osoby.

Štart

16:30 – Prechádzka VSE City Run

17:00 – VSE City Run

Účastníci Prechádzky VSE City Run sa môžu so svojim štartovým číslom zúčastniť aj hlavného behu o 17:00.

Vyhodnotenie

VSE City Run je nesúťažný charitatívny beh bez merania času a zostavenia výsledkovej listiny. Ukazovateľ času bude umiestnený v cieľovej bráne.

Symbolické pódiové ocenenie bude udelené prvej žene a prvému mužovi v cieli tohto charitatívneho behu.

Tombola

Všetci zaregistrovaní účastníci budú zaradení do zlosovania o vecné ceny v záverečnej tombole  podujatia.

Obdarovaný subjekt

V tomto roku bude celý výťažok zo štartovného spolu s ďalším finančným príspevkom zo spoločnosti VSE venovaný Špeciálnej materskej škole na Ľudovej ulici v Košiciach. Škôlka sa venuje predprimárnemu vzdelávaniu detí so špeciálnymi potrebami a rôznym druhom hendikepu (mentálne, fyzické i kombinované postihnutia). Je v nej 6 tried detí vo veku od 2 do 6 rokov, ktorým materská škola zabezpečuje poldenné a celodenné vzdelávanie. Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania je deťom zabezpečiť komplexnú pripravenosť na vzdelávanie v školskom systéme a čo najlepšie ich pripraviť na život v spoločnosti. Výťažok z VSE City Run bude použitý na revitalizáciu detskej záhrady a vybudovanie špeciálneho ihriska vhodného aj pre deti s hendikepom.

> ŠPECIÁLNA MŠ na Ľudovej ulici < 

DOPOSIAĽ SME POMOHLI A PODPORILI
DOPOSIAĽ SME POMOHLI A PODPORILI

PROGRAM VSE CITY RUN 2022

14:00 I Otvorenie registrácie

16:00 I Bubnová show CAMPANA BATUCADA

16:30 I Štart VSE City Run – kategória Prechádzka

16:40 I Prezentácia osobností, rozhovory

16:45 I Rozcvička s Addiction Club

17:00 I Štart VSE City Run – kategória Bežci

17:15 I Dobeh prvých bežcov

17:40 I Dekorovanie víťazov na pódiu

17:45 I Vítanie posledných účastníkov v cieli

17:45 I Bubnová show CAMPANA BATUCADA

17:50 I Odovzdanie charitatívneho daru pre MŠ Ľudová 15

17:55 I Tombola pre všetkých účastníkov VSE City Run

GENERÁLNY PARTNER

VSE

ORGANIZÁTORI

Progress Promotion Kosice
Maratonsky Klub Kosice

PARTNERI

Kosice
Medzinarodny Maraton Mieru
Fajne potraviny
Rajec - Pramenita voda
Deva
addiction
behame.sk

SPOLUORGANIZÁTOR

Apolis

VSE CITY RUN je súčasťou celoročného športového programu Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach.

Kontakt

Progress Promotion Košice, s r.o.
Žriedlová 30
04001 Košice
progress@progress.sk

0911 700 145