VSE City Run

BEH, KTORÝ MÁ DUŠU

6. – 20. JÚN 2021

Všetkým 3 260 účastníkom ďakujeme!

Podarilo sa nám spolu športom nazbierať 441 000 km a vďaka tomuto úžasnému výsledku získala Liga za duševné zdravie

16 500 EUR

od Východoslovenskej energetiky na prevádzku Linky dôvery Nezábudka.

VSE CITY RUN 2021

 • zapoj sa

  kdekoľvek a kedykoľvek

 • účasť je bezplatná

 • náš spoločný cieľ

  400 000 km

  pre Ligu za duševné zdravie

 • Všetko, čo musíme urobiť, je

  zaregistrovať sa

  a dva týždne

  športovať

  nie len pre náš pokoj v duši.

 • Ráta sa beh, cyklistika, turistika

 

VSE CITY RUN je organizovaný aj pod gesciou najstaršieho európskeho maratónu – Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach a je súčasťou jeho celoročného športového programu.

Náš cieľ je

0 km

Ak chceš vedieť koľko sme nazbierali

O podujatí

Po úspešných 12. ročníkoch, ktoré VSE CITY RUN vyniesli medzi najdlhšie organizované a najväčšie charitatívne športové podujatia na Slovensku, pandémia Covid-19  túto úspešnú šnúru vlani náhle preťala. V roku 2021 sa VSE CITY RUN vracia v novej virtuálnej podobe a stáva sa tak dostupným pre kohokoľvek so záujmom svojim športovým výkonom prispieť na dobrú vec. V tomto neľahkom roku sme sa rozhodli charitatívnu pomoc adresovať do oblasti duševného zdravia, ktoré dostalo od vypuknutia pandémie zabrať snáď u každého z nás.

Od nedele 6. júna 2021 až do nedele 20. júna 2021 sa z nás teda stanú neúnavní zberači kilometrov, aby sme naplnili spoločný cieľ v podobe 400 000 km, ktorý bude vďaka partnerovi, Východoslovenskej energetike, znamenať finančnú pomoc vo výške 15 000 EUR pre Ligu za duševné zdravie, konkrétne pre jej Linku dôvery Nezábudka.

Základný a jediný nástroj na registráciu účastníkov je mobilná  aplikácia iWatt. VSE City Run a evidenciu ich výkonov. Získate ju bezplatne stiahnutím do svojho mobilného telefónu. Pre účasť na podujatí VSE CITY RUN je potrebné si toto podujatie v aplikácii vybrať, aby boli Vaše športové výkony (kilometre) započítané v prospech tohto podujatia.

Ambasádori VSE CITY RUN 2021 Vás pozývajú

Laco Nagy

Majster sveta v ľadovom hokeji

Gabika Marcinková

Herečka

Peter „Šarkan“ Novák

Spriaznená duša Ligy za duševné zdravie

VSE CITY RUN E-SHOP

Pre všetkých, ktorí by okrem behu predsa len venovali Lige za duševné zdravie aj nejaké to euro navyše je tu aj takáto možnosť. Keďže sa za účasť na VSE CITY RUN neplatí žiadne štartovné, no mnohí ľudia, bežci a športovci dobrovoľne prispieť chcú, je tu možnosť doplniť svoj športový outfit a vybrať si z ponuky tričiek a doplnkov s originálnym dizajnom podujatia. A výnos aj z takéhoto predaja poputuje na konto Nezábudky.

Nakupovať a pomáhať môžete tu:

www.run24.sk
eshop run24.sk
eshop run24.sk
eshop run24.sk

PROPOZÍCIE
A PODMIENKY ÚČASTI

Organizátor

Progress Promotion Košice, s.r.o v spolupráci s Maratónskym klubom Košice a spoluorganizátormi pre jednotlivé špecifické oblasti zaistenia priebehu podujatia.

Cieľ

Zapojiť do športovania širokú verejnosť a vygenerovať charitatívnu finančnú pomoc určenú pre neziskovú organizáciu Ligu za duševné zdravie a prevádzku Linky dôvery Nezábudka.

Podmienky účasti

Na virtuálne športové podujatie VSE CITY RUN 2021 sa môže prihlásiť akákoľvek osoba bez obmedzenia veku. Jedinou podmienkou je riadna registrácia na podujatie pomocou mobilnej aplikácie iWatt a zaznamenanie aspoň jedného športového výkonu v prospech VSE CITY RUN cez túto aplikáciu.

Organizátor môže osobitným spôsobom prijať aj účasť tzv. Kolektívneho účastníka, ktorý sa v dohodnutej podobe zapojí do projektu VSE City Run.

Štartovné

Registrácia a účasť na podujatí je pre všetkých účastníkov bezplatná.

Disciplíny a trate

Základnou športovou disciplínou je beh. Vzhľadom na virtuálny a charitatívny charakter podujatia ponúka organizátor aj doplnkové disciplíny a to cyklistiku a turistiku. Pre žiadnu z disciplín nie je stanovená a predpísaná konkrétna trať alebo jej dĺžka. Kedy, kde a v akej dĺžke absolvuje účastník svoju disciplínu je na voľbe a rozhodnutí účastníka.

Všetky uvedené disciplíny je možné počas trvania podujatia absolvovať aj opakovane a navyšovať tak počet zdolaných kilometrov.

Registrácia účastníkov

Základný a jediný nástroj na registráciu účastníkov je mobilná  aplikácia iWatt. Získate ju bezplatne stiahnutím do svojho mobilného telefónu. Pre účasť na podujatí VSE CITY RUN je potrebné si toto podujatie v aplikácii vybrať, aby boli Vaše športové výkony (kilometre) započítané v prospech tohto podujatia.

Výsledky a spôsob ich zverejňovania

Podujatie má charitatívny charakter a jeho hlavným cieľom je spoločné zvládnutie čo najväčšieho množstva kilometrov v prospech charitatívneho cieľa.

V tomto kontexte  bude organizátor zverejňovať priebežné a napokon aj konečné výsledkové listiny VSE CITY RUN členené podľa jednotlivých disciplín, teda v behu, cyklistike a turistike. Poradie bude určené podľa výkonu každého účastníka, teda podľa počtu zdolaných kilometrov vo vybranej disciplíne. Pri opakovanej aktivite v danej disciplíne sa výsledné kilometre budú danému účastníkovi sčítavať.

Pre správne zarátanie absolvovaných kilometrov je potrebné, aby si účastník pred každým zapojením sa do VSE CITY RUN vybral vždy tú športovú aktivitu, ktorú ide absolvovať (beh, cyklistika, turistika). V prípade chybného výberu disciplíny, ktoré systém iWatt vyhodnotí podľa dosiahnutých parametrov  (napr. výkon v cyklistike udávaný ako beh ), nebude možné takto získané kilometre účastníkovi započítať.

Výsledky a absolvované kilometre získané vstupom Kolektívneho účastníka sa nebudú premietať a zohľadňovať pri posudzovaní  a vyhodnocovaní výkonov individuálnych účastníkov VSE City Run.

Spoločný výsledok

Cieľom podujatia VSE City Run je popri individuálnych športových aktivitách účastníkov aj dosiahnutie spoločného výsledku, ktorý je stanovený hranicou zdolania  400 000 km a to v súčte všetkých výkonov účastníkov podujatia bez ohľadu na disciplínu. Pokiaľ sa účastníkom podarí tento spoločný výsledok dosiahnuť, bude to súčasne znamenať, že „vybehajú“  pre Linku dôvery Nezábudka cieľovú sumu 15 000 Eur, ktorú venuje Východoslovenská energetika, a.s, generálny partner projektu VSE CITY RUN.

Pomáha každý

Spoločné úsilie vedúce k zdolaniu méty 400 000 km a vybehanie finančného daru Linku dôvery Nezábudka môže každý z účastníkov doplniť i vlastnou podporou tejto myšlienky. Zakúpením športového vybavenia s dizajnom VSE CITY RUN prispeje každý individuálne a dobrovoľne k navýšeniu už zmieneného finančného daru. Viac informácii a objednanie takéhoto vybavenia na www.run24.sk.

Viac násobný úžitok

Pre tých účastníkov VSE CITY RUN, ktorí používajú aplikáciu iWatt dlhodobo, platí pravidlo viac násobného úžitku. Okrem toho, že podporia Linku dôvery Nezábudka, budú môcť získané iWatty použiť i tradičným spôsobom, na ktorý sú zvyknutý, teda v prospech svojho športového klubu.

Časový priebeh podujatia

Podujatie je možné absolvovať,  a tým prispieť k naplneniu spoločného cieľa,  kedykoľvek v termíne od 6. do 20. júna 2021. Organizátor povoľuje opakované zápisy výkonov vo všetkých troch disciplínach (beh, cyklistika, turistika).

Oceňovanie

Organizátor ocení vecnými cenami prvých troch účastníkov podľa počtu nazbieraných kilometrov v každej z disciplín bez rozdielu veku a potom tiež jedného najúspešnejšieho účastníka vo vekových kategóriách v rozsahu M/ Ž 40, 50, 60. Ocenenie vo vekových kategóriách bude možne iba u tých účastníkov, ktorí uvedú v registrácii svoj rok narodenia. Oceňovanie v kategóriách podľa pohlavia bude možné iba u tých účastníkov, ktorí vyplnia príslušný údaj v procese registrácie.

Vecnými cenami budú odmenení tiež 10 vyžrebovaní účastníci podujatia.

Doplňujúce pravidlá aplikácie iWatt
 1. Športová aktivita prepočítaná na pozitívnu energiu – iWatty, ktoré účastník VSE City Run vyšportoval sa pripíše na konto účastníka iba vtedy, ak prebehne Synchronizácia aktivít z aplikácii tretích strán (Google Fit, Strava, Garmin Connect, Apple Health) alebo ak bola aktivita odmeraná priamo cez aplikáciu iWatt v časti „Moje aktivity (+) – Spustiť tracker“
 2. Účastníci VSE City Run súhlasia s pravidlami používania aplikácie iWatt, a preto sa musia vyvarovať podvodným aktivitám, ktoré v rámci pravidiel fair-play prevádzkovatelia aplikácie iWatt majú právo vymazať.
 3. Na konto účastníka sa budú započítavať len aktivity zosynchronizované počas trvania súťaže a to od nedele 6. júna 2021 do nedele 20. júna 2021.
 4. Promo kódy alebo iné bonusy do podujatia nebudú započítané.
 5. V prípade odhalenia aktivít, ktoré porušujú pravidlá súťaže alebo používania aplikácie iWatt si prevádzkovateľ aplikácie vyhradzuje právo vymazať účastníkovi získané iWatty alebo zrušiť jeho účet na aplikácii.
 6. Organizátor podujatia si nárokuje plné právo na zmenu podmienok súťaže a používateľ prihlásený do súťaže je povinný s prípadnými zmenami podmienok súhlasiť a akceptovať ich.

Obdarovaný subjekt

Liga za duševné zdravie je nepolitické, charitatívne, humanitné, neprofesionálne, nezávislé záujmové združenie občanov a právnických osôb a jej cieľom je aktívna podpora duševného zdravia. Financovaná je najmä cez schválené projekty z grantových schém ministerstiev SR, grantových výziev firiem a nadácií, verejnej zbierky v uliciach a darov cez darcovský portál.

Vznik Ligy sa datuje do roku 2000, keď sa v súvislosti s prípravou Roku duševného zdravia objavila potreba vzniku silnej strešnej organizácie, ktorá bude nielen hlavným organizátorom kampane Roku duševného zdravia, ale bude aj po jej skončení pokračovať v činnosti najmä na poli zlepšenia podmienok a života duševne chorých, ako aj v oblasti prevencie duševných porúch.

Jednou z nosných aktivít ligy je aj Linka dôvery Nezábudka, ktorá poskytuje celoročnú bezplatnú pomoc 24 hodín, 7 dní v týždni všetkým, ktorí sa ocitli v ťaživej životnej situácii a trápi ich duševná bolesť.

Linka Dovery Nezabudka
Linka Dovery Nezabudka

Partneri

VSE
Progress Promotion Kosice
Medzinarodny Maraton Mieru
Kosice
Maratonsky Klub Kosice
Liga za dusevne zdravie
iWatt
Do Práce Na Bicykli
Behame.sk

VSE CITY RUN je súčasťou celoročného športového programu Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach.

Kontakt

Progress Promotion Košice, s r.o.
Žriedlová 30
04001 Košice
progress@progress.sk

0911 700 145